Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried

Názov
I.F Triedny učiteľ Mgr. art.Jana SzabóováArtD.
Učebňa I. F
III.F Triedny učiteľ Mgr. Alena Klindová
Učebňa III. F
IV.F Triedny učiteľ Ing. Lívia Hirjaková
Učebňa IV. F
I.PMS
II.F Triedny učiteľ PhDr. Jana KolarovičováMBA
Učebňa II. F
II.PMS Triedny učiteľ MgA.Jaroslav Kerner

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2019