Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktura SPP 4_1_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra T Com 08_07_11 s DPH 08.07.2011
Faktúra Telefonica 23_06_11 s DPH 23.07.2011
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 19.07.2011
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 23.06.2011
Faktúra Lindstrom 19_06_11 s DPH 19.06.2011
Faktúra trixi 04_07_11 s DPH 04.07.2011
Faktúra Promedium 16_07_11 s DPH 16.07.2011
Faktúra JB 08_07_11 s DPH 08.07.2011
Faktúra PK 13_07_11 s DPH 13.07.2011
Faktúra profil 01_07_11 s DPH 01.07.2011
Objednávka objednavka 3 OPV 2011 s DPH 11.02.2011
Objednávka Objednavka 4 OPV 2011 s DPH 18.01.2011
Objednávka Objednavka 5 OPV 2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka Objednavka 6 OPV 011 s DPH 26.01.2011
Objednávka Objednavka 7 OPV 2011 s DPH 07.02.2011
Objednávka Objednavka 8 OPV 2011 s DPH 16.02.2011
Objednávka objednavka 9 OPv 2011 s DPH 10.03.2011
Objednávka Objednavka 10 OPV 2011 s DPH 24.01.2011
Faktúra SEFT 01_07_11 s DPH 01.07.2011
zobrazené záznamy: 1-20/191