Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktura SPP 4_1_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra Skrinka DVD 5_01_11 s DPH 05.01.2011
Faktúra Hladak na kameru 11_01_11 s DPH 11.01.2011
Faktúra Hygotrend 12_01_11 s DPH 12.01.2011
Faktúra fa 2011004 14_11_11 s DPH 14.01.2011
Objednávka Objednavka 4 OPV 2011 s DPH 18.01.2011
Objednávka Objednavka 5 OPV 2011 s DPH 19.01.2011
Faktúra Fa OF 100110029 19_01_11 s DPH 19.01.2011
Objednávka Objednavka 10 OPV 2011 s DPH 24.01.2011
Faktúra Trend 25_01_11 s DPH 25.01.2011
Objednávka Objednavka 6 OPV 011 s DPH 26.01.2011
Faktúra fa 10501069 26_01_11 s DPH 26.01.2011
Faktúra Petit Press 27_01_11 s DPH 27.01.2011
Faktúra 000202011 02_02_11 s DPH 02.02.2011
Faktúra fa 110079 03_02_11 s DPH 03.02.2011
Faktúra fa 510412 03_02_11 s DPH 03.02.2011
Faktúra fa 1105743 04_02_11 s DPH 04.02.2011
Objednávka Objednavka 7 OPV 2011 s DPH 07.02.2011
Faktúra fa 2011 003 07_02_11 s DPH 07.02.2011
Faktúra fa 2011 003 07_02_11 s DPH 07.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/191