Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 002/2013/VO/OPV-2 "Dodávka IKT a CD/DVD" 14 905.64 s DPH 12.11.2013 13.12.2013 31.03.2014 Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Faktúra 000202011 02_02_11 s DPH 02.02.2011
Faktúra 08 03 GN 09_03_11 s DPH 09.03.2011
Faktúra 080211 JB 21_03_11 s DPH 21.03.2011
Faktúra 170211JB 09_03_11 s DPH 09.03.2011
Zmluva 27/OPV/2011 30.08.2011 4 984,00 s DPH 30.08.2011 W.Uhrík SSUŠ filmová
Zmluva 27/OPV/2011 30.08.2011 4 984,00 s DPH 30.08.2011 W.Uhrík SSUŠ filmová
Zmluva 27/OPV/2011 30.08.2011 4 984,00 s DPH 30.08.2011 W.Uhrík SSUŠ filmová
Faktúra ASC 28_03_11 s DPH 28.03.2011
Faktúra ASPSSaSZ 07_03_11 s DPH 07.03.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 1/2013/OPV-2 Autori 11 880.00 s DPH 26.07.2013 26.08.2013 31.08.2014 Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Faktúra BV Muzikant 20_02_11 s DPH 20.02.2011
Faktúra Balla 06_05_11 s DPH 06.05.2011
Faktúra Balla 12_05_11 s DPH 12.05.2011
Faktúra CK TRAVEL 14_03_11 s DPH 14.03.2011
Faktúra OF100140100 Camera, Hlava 1 296.00 s DPH 2/2014 26.02.2014 OPAL MULTIMEDIA s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Faktúra DVD 14_04_11 s DPH 14.04.2011
Faktúra DVD BEST 08_03_11 s DPH 08.03.2011
Faktúra DVD BEST 25_02_11 s DPH 25.02.2011
Faktúra DVD BEST 25_03_11 s DPH 25.03.2011
zobrazené záznamy: 1-20/191