Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 620007419 Doména mobilfest.eu 8,39 s DPH 29.01.2020 WebHouse, s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Zmluva 9082200112 TEHO 1 849,19 s DPH 1120278118 17.01.2020 Tepelné Hospodárstvo s.r.o. Košice Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra FV202002 správa stranky mobilfest.eu 219,00 s DPH 13.01.2020 Ing. Branislav Kolinovský - DESIGNEED Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra FV202003 správa stranky filmovaskola.sk 234,00 s DPH 13.01.2020 Ing. Branislav Kolinovský - DESIGNEED Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 20200001 anglický jazyk 156,00 s DPH 08.01.2020 Real English School PLUS s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra FA 1949267 Správa dát 300,00 s DPH 07.01.2020 Datacomp s.r.o Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 3500332019 Stavebne práce 3 833,00 s DPH 03.01.2020 ing. Marcel smieško Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 2016422 prenájom rohoží 27,65 s DPH 15.01.2020 Lindstrom, s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 20200000787 Tovar 50,54 s DPH 219123926 16.01.2020 BT Retail s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 882020001 prenájom priestoru 25,50 s DPH 13.01.2020 Hotel Bankov, a.s. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 3190004830 prenájom priestoru 240,00 s DPH 106210 17.01.2020 Technická univerzita v Košiciach Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 2004598 Doména mobilfest.eu 0,00 s DPH 620007419 31.01.2020 WebHouse, s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Zmluva Paušal Orange 106,13 s DPH 114128069 22.01.2020 Orange Slovensko, a.s. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 8820000332 Ekonomický softvare 966,00 s DPH 08.01.2020 Kros a.s Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 620000310 domena mobilfest.sk 14,28 s DPH 21.01.2020 WebHouse, s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 400045712 DVD nosiče 26,88 s DPH 400045712 28.01.2020 Yabyrinth s.r.o. Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 202059 členský príspevok 20,00 s DPH 24.01.2020 Slovenská živnostenská komora Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 4202000078 Bluray kolekcia / film 64,39 s DPH 411407 22.01.2020 Ing. Peter Durkaj - Compact Studio Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová PhDr. Jarmila Uhríková Riaditeľka školy
Faktúra 2014002 Výroba a montáž pultu 1 000.00 bez DPH 14/2014 07.10.2014 Jozef Janočko Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 005/2014/VO/OPV-2 Dodanie "Občerstvenia" 833,33 bez DPH 13.03.2014 27.03.2014 priebežne od apríla 2014 do 31. októbra 2014 (7x) Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
zobrazené záznamy: 1-20/1312