Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 8216036866 Služba pevná sieť 29,99 s DPH 06.09.2018 Slovak Telecom, a.s. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 201846 Webhosting k doméne 159,00 s DPH 06.09.2018 Ing, Branislav Kolinovský - DESIGNEED Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 180833 Služby BOZP, PO 1 521,00 s DPH 03.09.2018 Vzdelávacie stredisko s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 1018090588 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 03.09.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 18022171 davkovače mydla, papiera vone, uterakov 200,93 s DPH 28.09.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 13181280 Čipové karty ISIC 20,00 s DPH 28.09.2018 TransData s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 2210118361 vodné stočné 722,00 s DPH 26.09.2018 Vých. vodárenská spol Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 77162018 Spotreba materiálu režijný 18,20 s DPH 24.09.2018 Vlajky EU Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 2018565 údržbársky materiál 481,01 s DPH 24.09.2018 ESO, spol. s r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 114128069 Pausal Orange 169,33 s DPH 20.09.2018 Orange Slovensko, a.s. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 1870637 Pranie a prenájom 26,69 s DPH 19.09.2018 Lindstrom Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 8082200108 teplo 651,16 s DPH 14.09.2018 Tepelné hospodárstvo Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 7293332763 Elektrina 248,06 s DPH 14.09.2018 Východoslovenská energetika a.s. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 7718178 Prenájom priestorov 76,50 s DPH 12.09.2018 Hotel Bankov Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 8214072387 Služba pevná sieť 29,99 s DPH 09.08.2018 Slovak Telecom, a.s. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 2220285653 Elektrina 55,00 s DPH 07.08.2018 Východoslovenská energetika a.s. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 18017407 davkovače mydla, papiera vone, uterakov 200,93 s DPH 06.08.2018 ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Zmluva 1018083937 Výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 06.08.2018 osobnyudaj.sk, s.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 21818583 ročné predplatné 119,00 s DPH 30.08.2018 RAABE Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
Faktúra 318318 Servisné práce 43,20 s DPH 28.08.2018 FITTICH OSTs.r.o. Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy
zobrazené záznamy: 1-20/1312