• Dnes je
  Streda 12. 5. 2021
  • jún 2021
    • 01
    • Ut
    • Deň detí
    • 1. 6.
    • Iná udalosť
  • máj 2021
    • 14
    • Pi
    • Koniec školského vyučovania, rozlúčka
     IV.F, II.PMS
    • 14. 5.
    • Školská udalosť
    • 13
    • Št
    • II.PMS
    • 13. 5.
     3.-4.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 13
    • Št
    • Organizačné zabezpečenie rozlúčky so školou
     IV.F
    • 13. 5.
     3.-5.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 12
    • St
    • Záverčné hodnotenie, odovzdávanie učebníc...
     IV.F
    • 12. 5.
     1.-3.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 12
    • St
    • II.PMS
    • 12. 5.
     5.-7.
    • Hodina s triednym učiteľom
    • 11
    • Ut
    • II.PMS
    • 11. 5.
     5.-6.
    • Udalosť s triednym učiteľom
    • 11
    • Ut
    • IV.F
    • 11. 5.
     3.-4.
    • Hodina s triednym učiteľom
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie