Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: info@filmovaskola.sk alebo Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262) alebo Kontakt

 
Pozícia:

Učiteľ/ka SŠ - AJ, KAJ   Mám záujem

Úväzok:plný pracovný úväzok, trvalý pracovný pomer, čiastočný pracovný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Požiadavky: pedagogické,vysokoškolské II. stupňa.
Uchádzač musí preukázať telesnú a duševnú zdravotnú spôsobilosť, vyžadujeme tiež preukázanie odborných a súčasne pedagogických schopností, vhodný je komunikačný typ schopný pracovať s vekovou skupinou 15 -19 ročných.

Iné výhody: nadštandardné materiálno-technické vybavenie, 9 týždňov dovolenky na zotavenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania, dobrý pracovný kolektív + stravné lístky.

Informácie o výberovom konaní: uchádzači zašlú e-mail spolu s motivačným listom a životopisom v slovenskom jazyku, vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Platové podmienky v zmysle : https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zvysene-stupnice-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme.alej

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.
 

 
Pozícia:

Učiteľ/ka SŠ - Foto, Video, Počítačová grafika   Mám záujem

Úväzok:plný pracovný úväzok, trvalý pracovný pomer, čiastočný pracovný úväzok, dohoda o pracovnej činnosti
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Požiadavky: pedagogické, umelecké, vysokoškolské II. stupňa.
Uchádzač musí preukázať telesnú a duševnú zdravotnú spôsobilosť, vyžadujeme tiež preukázanie odborných a súčasne pedagogických schopností, vhodný je komunikačný typ schopný pracovať s vekovou skupinou 15 -19 ročných. Zvládnutie grafických a strihových softvérov.

Iné výhody: nadštandardné materiálno-technické vybavenie, 9 týždňov dovolenky na zotavenie, príjemné pracovné prostredie, možnosť ďalšieho vzdelávania, dobrý pracovný kolektív + stravné lístky.

Informácie o výberovom konaní: uchádzači zašlú e-mail spolu s motivačným listom a životopisom v slovenskom jazyku, vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. Platové podmienky v zmysle : https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/zvysene-stupnice-platovych-tarif-zamestnancov-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme.alej

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce iba spoločnosti SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.