Novinky

     • Oznam - jarné prázdniny

     • Riaditeľstvo SŠUP filmovej, Petzvalova 2, Košice Vám oznamuje, že od 2. marca do 6. marca 2020 sú JARNÉ PRÁZDNINY. Riadne vyučovanie bude pokračovať opäť v pondelok 9.marca 2020.

      Riaditeľstvo školy

     • Videá o maturite z NÚCEM-u

     • Vážení maturanti,

      dovoľujeme si Vás informovať, že NÚCEM zverejnil sériu 3 videí pre maturantov,  ktorých cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou.

      Všetky videá o maturite sú dostupné na webovej stránke NÚCEM-u  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita, webovom sídle našej školy, aj tu:

      Link  na video Ako funguje maturitná skúška? je tu:  https://vimeo.com/389542395
      Link  na video Ako sa hodnotí externá časť maturity? je tu https://vimeo.com/389568646
      Link na video Ako prebieha maturitná skúška?  je tu https://vimeo.com/392086164

      Táto pomôcka pre maturantov by mala prispieť vďaka vám blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa máte v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby ste úspešne a bez stresu zvládli svoju skúšku dospelosti.  

     • Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

      • Kritériá pre denné stredoškolské 4 - ročné štúdium s maturitou: Kritériá
      • Kritériá pre denné 3-ročné vyššie odborné štúdium s titulom Dis.: Kritériá
     • Spolupráca s Políciou SR na tému "omamné a psychotropné látky"

     • Ďakujeme okresnej preventistke v Košiciach, por. Ing. Emílii Glovčíkovej a policajtom, za pútavú prednášku a ukážku práce so psíkom.

      Foto: A. Bielik a M. Szalontay

       

     • Character day 😀🎬

     •  Milí študenti, už tento piatok "Character day" (Nofiny, rubrika: Dni Filmovej školy)

    • Želáme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok :-)
     • Želáme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok :-)

     • Vianočné logo filmovej školy: Sofia Džavoronková z I.F a víťazné PF 2020: Adam Repka a Matúš Szalontay z II.F.

    • Filmová v rádiu Košice: Vreckové a jeho pravidlá
     • Filmová v rádiu Košice: Vreckové a jeho pravidlá

     • Príspevok na tému finančnej gramotnosti bol odvysielaný v rádiu Košice 10.12.2019, pričom na túto tému rozprávali aj s našimi študentmi z I.F a s učiteľkou Líviou Hirjakovou.

      Rozhovor (kliknúť na vstup. č. 2)

       

    • Úspech v súťaži AMFO 2019
     • Úspech v súťaži AMFO 2019

     • Študent 2. ročníka Dávid Šipoš získal 1. miesto v celoštátnom kole v súťaži AMFO 2019, kategória autori do 16 rokov - farebná fotografia.Srdečne blahoželáme! 🎉

     • Vyhodnotenie 5. ročníka Mobilfestu 2019 spojené s IT show

     • Podujatie pre všetkých žiakov Filmovej školy:

      Dátum: 8.11.2019

      Čas: 9.30 hod.

      Miesto: OC Optima, Moldavská cesta 32, Košice

      • Mobilfest 2019 - kinosála E  (https://www.facebook.com/MobilFestSlovensko/
      • IT show: vo vestibule pred kinom Cinemax - https://www.itshow.sk/program/

       

     • OZNAM O RIADITEĽSKOM VOĽNE

     • Riaditeľka Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach oznamuje, že v súlade so zákonom 245/2008 Z. z.(podľa § 150 ods. 5) poskytuje študentom školy z organizačných a prevádzkových dôvodov riaditeľské voľno v dňoch 28.10 - 29.10.2019 (pondelok - utorok). Vo vyučovaní budú žiaci pokračovať po jesenných prázdninách 4. novembra 2019 (pondelok).

      PhDr. Jarmila Uhríková (riaditeľka školy)

    • Maturita 2020
     • Maturita 2020

     • Vážení maturanti!

      Dnešného dňa sa ukončuje prihlásenie žiakov na maturitnú skúšku 2020. Základné informácie k prihláseniu vám boli poskytnuté na hodine, avšak všetky ďalšie podrobné informácie, termíny, pokyny, usmernenia, neskôr harmonogramy nájdete aj na webovom sídle školy v časti MATURANTOM   https://filmovaskola.edupage.org/text3/ a zároveň aj na nástenke školy na prízemí.

      Link na precvičovanie testov MS od 2019 až po rok 2010: https://www.matura.sk/maturitne-testy/2019
      --
      Ing. Lívia Hirjaková (školský koordinátor MS)

    • OZNAM - TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
     • OZNAM - TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

     • Riaditeľstvo Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmová oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov I. až IV.F triedy, že dňa 18. septembra 2019 (streda) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v príslušných učebniach.

      Uvítame Vašu účasť.

     • Harmonogram aktivít 2.9 - 6.9.2019

     • Výučba podľa rozvrhu začína od 9.9.2019

    • OZNAM: Otvorenie školského roka 2019/2020
     • OZNAM: Otvorenie školského roka 2019/2020

     • Milí študenti!

      Otvorenie školského roka 2019/2020 bude pre ročníky 1 až 4 v pondelok - 2.9.2019 o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach (v príslušných triedach).

      Pomaturitné ročníky 1 a 2 majú otvorenie tiež v pondelok - 2.9.2019, avšak so začiatkom o 13.00 hod. (1. ročník v učebni I.F a 2. ročník v učebni IV.F).

      Už teraz sa tešíme na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady :)

      Riaditeľstvo školy

     • VÝSLEDKY - prijímacie pohovory na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2019/2020

     • VÝSLEDKY - prijímacie pohovory na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2019/2020 1. kolo - pomaturitni_prijati_1.kolo_2019.docx

    • ISIC - predĺženie platnosti preukazu a dopravy
     • ISIC - predĺženie platnosti preukazu a dopravy

     • Milí študenti,

      od 1. júna 2019 je možné si predĺžiť platnosť ISIC preukazu a tiež dopravy na prázdniny a nasledujúci školský rok 2019/20 a to:

      • škola Vám už objednala známku v hodnote 10€, vyzdvihnete si ju u p. Ing. Romanovej na sekretariáte
      • obnova pre dopravu sa realizuje zaslaním 3€ SMS správy z mobilu študenta alebo rodiča uvedeným postupom:

      1. Formát SMS: TC medzera PRIEZVISKO medzera ČÍSLO ČIPU (priezvisko bez diakritiky).                            

      2. Pošli SMS na číslo 8844. Príde ti potvrdzujúca SMS, ktorá je spoplatnená sumou 3 EUR.
      3. O úspešnej platbe ťa budeme informovať SMS s pokynom pre aktiváciu zľavy.
      4. Aktivuj zľavu priložením preukazu na terminál v škole alebo využi sieť verejných terminálov.

      (informácie podá p. Hirjaková, 0907575980)

      ALEBO NOVINKOU JE prolognácia dopravy prostredníctvom aplikácie UBIAN Ubian_prolongacia_-_ziak.pdf

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie