Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov
 • Creative Lion v Košiciach (Erasmus+)
  26. 4. 2016

  Creative Lion v Košiciach (Erasmus+)

  Projekt The Creative Lion sa orientuje najmä na mediálnu gramotnosť, jazykové schopnosti, interkulturálne porozumenie či vzdelávanie pedagógov. Počas troch rokov sa uskutoční celkom 5 stretnutí v každej škole a zapojenom meste. Stretnutia trvajú týždeň a celkovo vycestuje z každej školy 17 študentov a pedagógovia.

  Stretnutie v Košiciach sa uskutoční v dňoch  2. až 6. 5. 2016 na pôde SSUŠ filmovej, Petzvalova 2, Košice.

  Privítame 6 študentov + 2 pedagógov zo Švédska (1 žiak bude imobilný), 3 študentov + 1 pedagóg z Talianska, 6 študentov + 2 pedagógov z Turecka a 6 študentov + 2 pedagógov z Českej republiky.

  Viac na http://filmovaskola.edupage.sk/ v sekcii: Projekty / Erasmus+ (CreativeLion)

   

 • Výsledky prijímacích pohovorov 4-ročné štúdium 2016/2017
  5. 4. 2016

  Výsledky prijímacích pohovorov 4-ročné štúdium v šk. roku 2016/2017

  Vysledky__PP_2016-17.pdf

 • Veľkonočné prázdniny
  23. 3. 2016

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov! Veľkonočné prázdniny trvajú od 24. marca (štvrtok) do 29. marca 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne v stredu 30. marca 2016.
  Riaditeľstvo SSUŠF

 • MobilFest 2016 - Súťažný festival filmov nakrútených na mobilné telefóny

  Máte mobil? Nakrúťte ním film

  Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach a občianske združenie MediaPark vyhlasujú súťažný festival filmov nakrútených na mobilné telefóny – MobilFest 2016.

  Zrod nového „mobilného“ umenia

  Abstraktné zábery z mobilných telefónov využívajú vo filmoch i známi hollywoodski režiséri. Nakrúcanie videí mobilom je dnes popri sociálnych sieťach a globalizácii ďalším znakom súčasnej spoločnosti.

  „Chceme dať šancu všetkým. A ako môže nakrúcať každý? No predsa mobilom!“ opísala zrod myšlienky Mobilfestu jeho autorka, riaditeľka Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej v Košiciach Jarmila Uhríková.

  Festival filmov nakrútených mobilom je jedinečný projekt, do ktorého sa môže zapojiť každý, kto v sebe skrýva tvorivý potenciál. Široká škála technických možností mobilných telefónov nepozná hranice. Presne tak ako umelecká tvorba, ktorej sa nekladú žiadne bariéry. Stačí byť originálny a pracovať na svojom talente. Krátke videá môžete kreovať a posielať do súťaže MobilFest 2016 od 1. februára do 15. apríla 2016, prostredníctvom formulára na webovej stránke www.mobilfest.eu. Zaslané videá musia mať minimálnu dĺžku 30 sekúnd a nemôžu trvať viac ako 5 minút.

  O ocenených dielach rozhodne porota. Výsledky Mobilfestu budú známe 7. mája 2016 na slávnostnom vyhodnotení v košickom kine Úsmev.

  Súťaží sa v troch kategóriách

  I. DOSPELÍ (nad 18 rokov),

  a) filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  b) art video,

  c) šport (video zo športového podujatia).

  II. ŠTUDENTI A ŽIACI (14 – 18 rokov),

  a) filmy (hrané, dokumentárne, animované, videoklip),

  b) art video,

  c) šport (video zo športového podujatia).

  III. DETI (do 14 rokov),

  a) voľná tvorba.

   

  Každý súťažiaci bude automaticky zaradený do špeciálneho hlasovania o Cenu diváka. Video, ktoré získa najviac „lajkov“ na youtube kanáli Mobilfestu, vyhráva!

  Mobilný telefón je ideálnym nástrojom, ktorý môže vniesť nové prvky do umeleckej tvorby. MobilFest ponúka preto priestor tvorcom, aby uplatnili mobil v oblasti súčasného umenia, ukázali jeho potenciál ako umeleckého nástroja a našli nové možnosti pre súčasné umenie. Film je jedno z najstarších remesiel na svete. Hoci sa to nezdá. Ako kedysi povedal Gabriel Laub: „Základnú ideu kinematografie vyslovil už Galileo Galilei: ‚A predsa sa točí…‘“

  Mobilfest je medzinárodný festival videofilmov natočených mobilným telefónom. Jeho poslaním je rozvíjať kreatívne možnosti, ktoré ponúka svet mobilnej komunikácie.

  Všetky novinky o festivale nájdete na webovej stránke www.mobilfest.eu

  Buďte v obraze a sledujte aj našu facebook stránku Mobilfest

 • Zverejnili sme kritériá pre prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2016/2017
  29. 1. 2016

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2016/2017

   

  Kritériá pre prijímacie konanie na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania pre uchádzačov o pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2016/2017

   

 • SÚŤAŽ: ZLATÁ KLAPKA

  IV. ročník celoslovenskej súťaže v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe detí a mládeže:
   

  ZLATÁ KLAPKA

   
  Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva SR
   
  Hlavný organizátor súťaže:
  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava
   
  Kontakt:

  • tel./fax.: 02/63835035
  • e-mail: sdo.zusjalbrechta@gmail.com


  Uzávierka prihlášok a odoslania súťažných príspevkov je 31.01.2016

  Termín a miesto slávnostného vyhlásenia výsledkov za r. 2016:

  • 22. marec 2016 v Bratislave 

   
  Organizačné pokyny:

  • Súťaž je organizovaná bez nižších postupových kôl. Školské kolá môžu organizovať ZUŠ, ZŠ, Stredné školy a CVČ na základe dobrovoľnosti.
  • Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela možno prihlasovať do súťaže v nasledujúcich kategóriách:
   

  Názov kategórie

  Vek

  Minutáž

  1.

  Spravodajský príspevok

  10 - 14 / 15 - 19

  max 2 min.

  2.

  Publicistika/Dokument

  10 - 14 / 15 - 19

  max 7 min.

  3.

  Kamera

  10 - 19

  max 20 min.

  4.

  Strih

  10 - 19

  max 20 min.

  5.

  Réžia

  10 - 14 / 15 - 19

  max 20 min.

  6.

  Námet a Scenár *

  10 - 19

  max 20 min.

  7.

  Dievčenský herecký výkon pred kamerou

  10 - 19

  max 20 min.

  8.

  Moderátorka spravodajstva a publicistiky

  10 - 19

  max 7 min.

  9.

  Chlapčenský herecký výkon pred kamerou

  10 - 19

  max 20 min.

  10.

  Moderátor spravodajstva a publicistiky

  10 - 19

  max 7 min.

  11.

  Hudobný videoklip

  10 - 14 / 15 - 19

  max 7 min.

  12.

  Krátky hraný film

  10 - 14 / 15 - 19

  max 20 min.

  13.

  Animovaný film

  10 - 19

  max 3 min.


  • * Do kategórie SCENÁR môže byť prihlásený súťažný príspevok iba ak je spracovaný v audiovizuálnej podobe a je prihlásený minimálne do jednej z horeuvedených súťažných kategórií.


  Prihlášky na stiahnutie http://www.zusjanaalbrechta.eu/prihasky/d-1639

  Súťažné príspevky - t.j. audiovizuálne alebo multimediálne práce a diela – sa do súťaže prihlasujú nasledujúcim spôsobom:

  Vo vekovej kategórii 10 – 14 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 10 – 14 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Stredná škola, alebo Centrum voľného času a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) a jej doručením poštou na adresu:  ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od 15.09.2015 do 31.01.2016 (rozhoduje dátum podania na pošte
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže

   

  Vo vekovej kategórii 15 - 19 rokov ( resp.príspevky súťažiacich vo veku 15 – 19 rokov v otvorených kategóriách):

  • súťažné príspevky a súťažiacich prihlasuje do súťaže ich materská Základná umelecká škola, Základná škola, Centrum voľného času, alebo samotný súťažiaci osobne -  a to vyplnením a podpísaním prihlášky (odkaz/link na prihlášku nájdete v príslušnej kategórii) jej doručením poštou na adresu: ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska 15, 851 01 Bratislava v termíne od od 15.09.2015 do 31.01.2016 (rozhoduje dátum podania na pošte)
  • Neoddeliteľnou súčasťou prihlášky je priložené a súčasne s prihláškou doručené DVD SO SÚŤAŽNÝM PRÍSPEVKOM, ktoré MUSÍ obsahovať:
   1. Súťažný príspevok: minimálne požiadavky 1280x720, H.264 25 fps. Súbor musí byť pomenovaný v tvare: meno.priezvisko súťažiaceho_presné označenie kategórie_názov súťažného príspevku  (pozn.: pri viacerých súťažiacich sa udáva priezvisko jedného z nich)
   2. Elektronickú podobu vyplnenej prihlášky.
   Neúplnosť, alebo nekompletnosť požadovanej formy prihlasovania súťažných príspevkov môže mať za následok vyradenie príspevku zo súťaže

   

  • Ubytovanie zabezpečí organizátor súťaže, náklady na nocľah a cestovné si hradí účastník súťaže sám.
  • Pri prezentácii sa účastník preukáže dokladom preukazujúcim dátum narodenia (preukaz poistenca, rodný list, občiansky preukaz)
  • Občerstvenie v deň vyhlásenia výsledkov hradí usporiadateľ pre všetkých nominovaných a jedného zodpovedného pedagóga za zoskupenie.

   

  Súťažiaci budú hodnotení odbornou porotou v zložení:

  • profesor Patrik Pašš - garant Ateliéru strihovej skladby Vysokej školy múzických umení
  • Anton Szomolányi - dekan filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení
  • Zora Hudíková  - vedúca Ústavu mediálnej tvorby - Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy
  • Adriana Kmotríková - moderátorka hlavnej spravodajskej relácie televízie JOJ
  • predsedníčkou poroty je  Petra Kolevská -  herečka, moderátorka, scenáristka a  televízna producentka.

   

  Bude udelená špeciálna Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre súťažný príspevok spĺňajúci dodatkové kritérium:

  • Súťažný príspevok, uchádzajúci sa o Cenu ministra, musí – v rámci svojej kategórie – obsahovať aj vzdelávaciu, edukatívnu rovinu (t.j. – musí ísť o dielo/príspevok, pri sledovaní ktorého je možné niečo, z odborného hľadiska overené, sa naučiť, alebo dozvedieť)

   

  Akékoľvek  otázky, alebo žiadosti o doplňujúce informácie zasielajte písomnou formou na špeciálnu e-mailovú adresu súťaže:  sdo.zusjalbrechta@gmail.com

  ZUŠ Jána Albrechta bude všetky aktuálne informácie súvisiace s priebehom súťaže uverejňovať na svojej web stránke www.zusjanaalbrechta.eu
   
  Tešíme sa na Vaše súťažné príspevky a na stretnutie s troma nominovanými prácami v každej kategórii na slávnostnom nominačnom večeri a vyhlásení výsledkov 3. ročníka súťaže ZLATÁ KLAPKA


  Organizačný výbor súťaže ZLATÁ KLAPKA

   

  Kontakt: Mgr.art. Martin Ťažký

 • OZNAM o organizácii výučby počas sviatkov
  16. 12. 2015

  Riaditeľka SSUŠF v Košiciach poskytuje1] všetkým študentom z organizačných a prevádzkových dôvodov na dni od 21.12.2015 (pondelok) do 22.12.2015 a 8.1.2016 (piatok) riaditeľské voľno. Vianočné prázdniny trvajú od 23.12.2015 do 7.1.2016.

  Vo vyučovaní sa pokračuje 11. januára 2016 (pondelok).

  Želáme Vám,krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie. - See more at: http://podnikam.webnoviny.sk/vianocne-pozdravy-a-vinse-inspirujte-sa-pri-ich-tvorbe/#sthash.g1OZEEBt.dpuf

   

  PS: Želáme Vám, krásne a radostné Vianoce plné lásky a pohody a v ďalšom roku úspech, šťastie a zdravie.

  PhDr. Jarmila Uhríková (riaditeľka školy) a celý pedagogický zbor

   

  [1] v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. školský zákon (podľa § 150 ods. 5)

 • TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

  TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

  Súkromná stredná umelecká škola filmová (SSUŠF) oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 17. septembra 2015 (štvrtok) o 16.00 hod., sa uskutočnia triedne aktívy s pedagógmi školy v priestoroch SSUŠF, Petzvalova 2, Košice.

  Uvítame Vašu účasť !

 • Otvorenie školského roka 2015/2016
  31. 8. 2015

  Milí študenti,

  tešíme sa na nový školský rok a na vaše kreatívne nápady :)

  Otvorenie školského roka 2015/2016  bude pre ročníky 1 až 4 v stredu (2.9.2015) o 9.00 hod. v Súkromnej strednej umeleckej škole filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach.

  Pomaturitní študenti - ročníky 1 až 2 budú mať otvorenie školského roka 2.9.2015 (streda) o 14.00 hod. na rovnakej adrese.

  Riaditeľstvo školy

 • Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2015/2016
  29. 6. 2015

  Výsledky prijímacích pohovorov na pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium pre školský rok 2015/2016

  8297 N fotografický dizajn

  1. kolo

   

   

  P.č.

   

  Kód

  uchádzača

   

  Počet bodov

    1.

  93/11/2015

  58

    2. 

  93/10/2015

  57

    3.

  93/12/2015

  55

    4.

  93/05/2015

  54

    5.

  93/06/2015

  52

    6.

  93/04/2015

  51

    7.

  93/03/2015

  49

    8.

  93/13/2015

  48

    9.

  93/18/2015

  46

  10.

  93/08/2015

  44

  11.

  93/09/2015

  44

   

  Prijatým uchádzačom srdečne blahoželáme a prosíme, aby sa riadili pokynmi uverejnenými pod názvom „Pozvánka na zápis“.

   

  POZVÁNKA NA ZÁPIS

   

  Na základe úspešného absolvovania prijímacích pohovorov, Vás pozývame  na zápis, ktorý sa uskutoční dňa 1. júla 2015 u hospodárky Súkromnej strednej umeleckej školy filmovej na Petzvalovej 2 v Košiciach. 

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť vyplnený „Zápisný lístok“, „Dotazník žiaka“, kópiu rodného listu, Zmluvu o štúdiu v dvoch vyhotoveniach – vyplnenú. (Zápisný lístok, dotazník žiaka a zmluvu o štúdiu vám zašleme elektronicky na vaše mailové adresy. V prípade, ak poštu nedostanete, ozvite sa prosím na mail info@filmovaskola.sk).

  Neodôvodnená neúčasť na zápise sa považuje za nezáujem o štúdium a uvoľnené miesto sa ponúkne ďalším uchádzačom.

  Akékoľvek otázky v súvislosti so zápisom adresujte riaditeľke školy na mobilné telefónne číslo 0905 819 348, prípadne na e-mailovú adresu: jarmila.uhrikova@gmail.com

  So srdečným pozdravom

                                                                

  V Košiciach, 29. júna 2015                                            PhDr. Jarmila Uhríková

                                                                                     riaditeľka SSUŠ filmovej

 • TRIEDNE AKTÍVY - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

  Súkromná stredná umelecká škola filmová (SSUŠF) oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 4. júna 2015 (štvrtok) o 16.00 hod. sa uskutočnia triedne aktívy s vedením a pedagógmi školy.

  Obsahom triednych aktívov bude oboznámenie sa s prospechom a dochádzkou žiakov, úspešnými projektami, ako aj s ďalšími aktivitami školy v mesiaci jún 2015.

  Miesto: SSUŠF, Petzvalova 2, 040 11 Košice, príslušné triedy (učebne)

  Uvítame Vašu účasť !

  vedenie školy

 • Pomaturitné štúdium

  Pomaturitné štúdium - Obrázok 1

  Termíny podávania prihlášok: do 31. mája, uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. júla. 

  Kritéria prijímacích pohovorov pre uchádzačov o pomaturitné dvojročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2015/2016.

  Termíny konania prijímacích pohovorov:

  1. kolo: 22. - 26. júna 2015 (pondelok až piatok)

  2. kolo: 25. - 28. augusta 2015 (utorok až piatok)

  Prihláška na pomaturitné štúdium na stiahnutie: prihlaska_na_pomaturitne.doc

                                                                        prihlaska_na_pomaturitne_studium.pdf

 • Harmonogram ústnych maturitných skúšok 2015
  6. 5. 2015

  Vážení maturanti!

  Prinášame Vám maturitný rozpis ústnych maturitných skúšok. Pre každý predmet v ňom nájdete miestnosť a presný dátum i čas, kam sa treba dostaviť.

  Želáme Vám úspešnú maturitu!

  trieda IV.F: Harmonogram_ustnych_MS_2015_IVF.pdf

  trieda II.PMS: HARMONOGRAM_UCOZ_MS_II.PMS_final.pdf

  Vedenie a pedagogický zbor SSUŠF

 • Informácie k maturitnej skúške 2015
  2. 2. 2015

  Vážení maturanti!

  Základné informácie, termíny, ako aj prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní k maturitným skúškam v šk. roku 2014/2015 sú Vám k dispozícii na tejto stránke v časti Maturitná skúška / Informácie, pokyny a termíny.

  Informácie priebežne dopĺňame.

  Ing. Lívia Hirjaková, školský koordinátor MS

 • Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2015/2016
  29. 1. 2015
 • Harmonogram ústnych maturitných skúšok 2014
  7. 5. 2014

  Vážení maturanti!

  Prinášame Vám maturitný rozpis ústnych maturitných skúšok. Pre každý predmet v ňom nájdete miestnosť a presný dátum i čas, kam sa treba dostaviť.

  Želáme Vám úspešnú maturitu.

  Harmonogram_ustnych_MS_2014_4F.pdf

  Vedenie a pedagogický zbor SSUŠF

 • Pokyny a informácie pre žiakov riadneho termínu EČ a PFIČ MS 2014
  10. 2. 2014

  Vážení maturanti!

  Zverejnili sme Pokyny a informácie pre žiakov SSUŠF pre EČ a PFIČ MS v zmysle Prílohy č. 5 k Maturite 2014 vydanými NÚCEM, harmonogram a kópie ukážok vyplnených OH s Pokynmi na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testom externej časti MS.

  Všetky informácie o priebehu MS zároveň nájdete na nástenke SSUŠ filmovej na prízemí.

  --

  Ing. Lívia Hirjaková (školský koordinátor MS)

 • Maturita 2014
  17. 10. 2013

  Vážení maturanti!

  Základné informácie, termíny, ako aj prehľad pripravovaných testov, tém a zadaní k maturitným skúškam v šk. roku 2013/2014 sú Vám k dispozícii na tejto stránke v časti Maturita 2014. Informácie priebežne dopĺňame.

  Ing. Lívia Hirjaková, školský koordinátor MS

 • Zverejnili sme kritériá pre prijatie do 1. ročníka SSUŠF v školskom roku 2014/2015
  30. 1. 2014

  Prijímačky na SSUŠF v Košiciach 

  • Kritériá talentových prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o denné stredoškolské 4-ročné štúdium v školskom roku 2014/2015 (kliknite)
  • Kritériá prijímacích pohovorov SSUŠF v Košiciach pre uchádzačov o pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium v školskom roku 2014/2015 (kliknite)

 • Horúca novinka pre maturantov!!!

  Od 1. septembra ponúkame všetkým maturantom dvojročné pomaturitné štúdium:

  1) FOTOGRAFICKÝ DIZAJN, ktorý zahŕňa aj videotvorbu a rozšírenú výučbu anglického jazyka !!!  

  Charakteristika:

  Študent získa teoretické i praktické vedomosti z oblasti digitálnej fotografie a videotvorby. Osvojí si základy videotvorby, spracovania záznamu v počítači, princípy ovládania strihacieho a animačného programu. Pozná fotografickú a audiovizuálnu techniku, ovláda spracovanie klasických fotografických materiálov i pracovný proces pri práci s digitálnou fotografiou. Ovláda grafické a zalamovacie programy. Absolvent je schopný navrhnúť, graficky stvárniť a vypracovať finálny návrh podkladov pre tlač, ilustráciu alebo úžitkovú grafiku s použitím fotografie.

   

  Absolvent študijného zamerania fotografický dizajn je pripravený uplatniť sa vo fotografických ateliéroch, v grafických a reklamných agentúrach, vo filmových štúdiách a televíziách.

   

  Prehľad odborných a umeleckých vyučovacích predmetov počas dvojročného štúdia:

   

  Počítačová grafika

  Osvojenie si práce v grafických programoch (Photoshop, Flash, Illustrator, InDesign) a pomocou nich realizovať zadané úlohy a vlastné návrhy.

   Fotografický dizajn

  Uplatnenie tvorivých kritérií v konkrétnych zadaniach zameraných na jednotlivé oblasti výtvarno - úžitkovej fotografie. Osvojenie si samostatného kreatívneho prístupu k riešeniu daných tém zručnosti v praktickej oblasti.

   Figurálne kreslenie

  Štúdium ľudskej postavy, smerujúce k zjednodušenej a abstrahovanej forme tvaru.

   Výtvarná príprava

  Rozvíjanie výtvarného myslenia, estetického cítenia, získanie poznatkov o základných prvkoch výtvarného prejavu, prostriedkoch výstavby, kompozície a zručnosti pri ich používaní.

   Teória a vývoj fotografie

  Poskytuje žiakom znalosti o výtvarných a estetických zákonitostiach vývoja, technických prostriedkoch a úžitkových funkciach fotografie. Súčastou výučby sú aj dejiny fotografie.

   Dejiny výtvarnej kultúry

  Prehľad svetových a domácich dejín umenia v kultúrno historických súvislostiach

   Písmo

  Učí chápať výpovednú hodnotu písma v umeleckom diele, tak aby študent dosiahol potrebnú odbornú zručnosť a mohol ju aplikovať vo svojom odbore.

   Anglický jazyk

  Štúdium jazyka zamerané na zvládnutie konverzácie a odbornej terminológie.

   Prax

  Overovanie teoretických vedomostí v praktických cvičeniach

   

   

                                                                                                                                                                                                   Riaditeľka školy