Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried › Trieda I.PMS

Zoznamy žiakov: I.FII.FIII.FIV.FI.PMSII.PMS
Triedny učiteľ: Mgr. art.Romana Palková
Odbor: fotografický dizajn
Počet žiakov: 31, z toho chlapcov: 18 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Bačo Boris
2    Barčovský Samuel
3    Budaiová Monika
4    Bujdoš Martin
5    Bujňáková Anna
6    D.V.
7    Čižmaríková Martina
8    Demčáková Bianka
9    Fabianová Michaela
10    Holomaniová Dominika
11    Humeňanská Enid
12    Jurčák Roman
13    Kačur Ivo
14    Koptašík Marek
15    Kupincaiová Simona
16    Kutepov Daniel
17    Maksimenko Dmytro
18    Petrík Jerguš
19    Pitoňák Samuel
20    Popelárová Lea
21    Priesol Matej
22    Rontová Kimberley
23    Roshka Oleksii
24    Savruk Jakub
25    Stoľárová Petra
26    Stupák Jaroslav
27    Syn Tomáš
28    Taufer Daniel
29    Taufer Roman
30    Tóth Peter
31    Židová Veronika

© aScAgenda 2020.0.1190 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.10.2019