Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried › Trieda II.PMS

Zoznamy žiakov: I.FII.FIII.FIV.FI.PMSII.PMS
Triedny učiteľ: MgA.Jaroslav Kerner
Odbor: fotografický dizajn
Počet žiakov: 13, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 6 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
3    Čorňák Viliam
4    Fabianová Aneta
5    Ganobjak Kristián
7    Hampachelová Paulína
9    Havlíčková Lívia
11    Jasaň Erik
12    Košč Peter
15    Lacherová Elena
19    Petríková Lenka
21    Surgent Samuel
25    Verbovská Veronika
26    Zdráhal Róbert
27    Žila Karol

© aScAgenda 2020.0.1196 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 15.11.2019