Lívia Hirjaková: Web stránka

    • Vitajte na mojich stránkach!

    •  

     „Médiá nám nehovoria, čo si máme myslieť, ale nám hovoria, o čom máme premýšľať.“  (BERNARD COHEN)    

                                                                                                  

      

      

      

    • Kontakty

      • Miestnosť
      • 215 (1. poschodie)
      • Email
      • hirjakova@gmail.com
      • Telefón
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie