Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Názov predmetu: Manažment a marketing v masmédiách

 

Ročníky: prvý, druhý, tretí a štvrtý (štvorročné štúdium)

                prvý, druhý (pomaturitné kvalifikačné štúdium)

 

Triedy: I.F,  IIFIII.F,  IV.F  

            I.PMS     II.PMS