Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Rodičovské združenia (triedne aktívy)

POZVÁNKY

TRIEDNE AKTÍVY RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA - OZNAM PRE RODIČOV A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV SSUŠF

Súkromná stredná umelecká škola filmová (SSUŠF) oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov, že dňa 20. septembra 2018 (štvrtok) o 16.00 hod., sa uskutočnia plenárne zasadnutie a triedne schôdze s pedagógmi školy v priestoroch SSUŠF, Petzvalova 2, Košice.

Uvítame Vašu účasť !