Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Organizácia šk. roka

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1. polroku začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok)

Vyučovanie v 2. polroku 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok)

 

Školské prázdniny 2019/2020:

 

Jesenné prázdniny: 30. október – 31. október 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

 

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

 

Polročné prázdniny 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).

 

Jarné prázdniny sú v čase 2. - 6. marca 2020 . Vyučovanie sa začína 9. marca 2020 (pondelok). 

 

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda). 

 

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia 31. augusta 2020. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

 

Vydávanie výpisov/vysvedčení:

31.01.2020 – piatok - polročné (výpis známok)
30.06.2020 – utorok – koncoročné vysvedčenia

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

18. septembra 2019 plenárne zasadnutie a triedne schôdze o 16.00 hod.

 

Maturitné skúšky:

  • 17. marca 2020 (utorok) EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra
  • 18. marca 2020 (streda)EČ a PFIČ anglický jazyk
  • 18. mája 2020 do 5. júna 2020*ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky). *Presný termín určí OŠ OÚ Košice.

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.

Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020.

.

 

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium: Od 15. marca 2020 do 30. apríla 2021 (konkrétny termín ešte bude zverejnený po schválení OŠ

 
Plánovaný lyžiarsky kurz: 9.12. - 13.12.2019 (pondelok - piatok)
 
Plánované riaditeľské voľná:
 
Termíny zasadnutí pedagogických rád:
28.08.2019 (streda) úvodná PR
19.11.2019 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
28.01.2020 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok
14.04.2020 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
05.05.2020 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka pomat. štúdia
23.06.2020 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka a 1. ročníka pomat. štúdia
30.06.2020 (utorok) vyhodnocovacia pedag. rada