Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Organizácia šk. roka

Vyučovanie:

Vyučovanie v 1. polroku začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa 31. januára 2019 (štvrtok)

Vyučovanie v 2. polroku 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok)

 

Školské prázdniny:

 

Jesenné prázdniny: 31. október – 2. november 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).

 

Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 (nedeľa) a končia sa 7. januára 2019 (ppondelok). Vyučovanie sa začína 8. januára 2019 (utorok).

 

Polročné prázdniny 1. februára 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2019 (pondelok).

 

Jarné prázdniny sú v čase 18. - 22. februára 2019 . Vyučovanie sa začína 25. februára 2019 (pondelok). 

 

Veľkonočné prázdniny sa začínajú 18. apríla 2019 (štvrtok) a končia sa 23. apríla 2019 (utorok). Vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda). 

 

Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2019 (pondelok) a končia 31. augusta 2019 (piatok). Vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok).

 

Vydávanie výpisov/vysvedčení:

31.01.2019 – štvrtok - polročné (výpis známok)
28.06.2019 – piatok – koncoročné vysvedčenia

 

Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

13. septembra 2018 (štvrtok) plenárne zasadnutie a triedne schôdze o 16.00 hod.

 

Maturitné skúšky:

12. marca 2019 (utorok) – EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra

13. marca 2019 (streda) – EČ a PFIČ anglický jazyk

20. - 23. mája 2019 (pondelok až štvrtok) – ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky)

13.05.- 17.05.2019 – Akademický týždeň

 

Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 9. – 12. apríl 2019.

Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. – 6. september 2019.

 

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium:  18.3.2019 - 20.3.2019 (pondelok - streda)

 

Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium: 1. kolo: 25. – 26. júna 2019 (utorok – streda), 2. kolo: 27. augusta 2019 (utorok)

 
Plánovaný lyžiarsky kurz: 10.12. - 14.12.2018 (pondelok - piatok)
 
Plánované riaditeľské voľná: 29. október 2018, 21. december 2018, 6. a 7. máj 2019, 20. máj 2019
 
Termíny zasadnutí pedagogických rád:
28.08.2018 (utorok) úvodná PR
20.11.2018 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
29.01.2019 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok
16.04.2019 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
09.05.2019 (štvrtok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka PMŠ
25.06.2019 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka
28.06.2019 (piatok) vyhodnocovacia pedag. rada