Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  Animačný ateliér ANI 2
  Ateliér virtuálnej grafiky AVG 16 Mgr. art.Matej Kladek
  Foto-video ateliér FVA 26
  I. F IF 34 I.F
  II. F IIF 34 II.F
  III. F IIIF 34 III.F
  IV. F IVF 34 IV.F
  Kabinet vo VAT 2
  Kancelária RŠ 2
  Kancelária ZR ZR 2
  Knižnica KNŽ 0
  Multimediálna učebňa MUL 16
  Počítačová učebňa POČ 13
  Projekčná miestnosť PROJ 66
  Rozhlasové štúdio 9
  Sekretariát ST 3 Ing. Emília Romanová
  Strižňa I S1 0
  Strižňa II S2 0
  Strižňa III S3 0
  Školské TV štúdio TVŠ 20
  Telocvičňa T 0
  Tmavá komora 0
  Výtvarný ateliér VAT 20
  Výtvarný ateliér II (veľký) VAT 2 0 Ing. Daniel Tatarka
  Zborovňa 1 Z-1 8 Mgr. Štefan Haško, PhD.
Mgr. Peter Hrabinský
Mgr. Ivana Jachymová, PhD.
MgA.Jaroslav Kerner
Mgr. Alena Klindová
Mgr. Alena Rennerová
MgA.Erik Sikora
Mgr. Alica Strapoňová
Ing. Stanislav Šárik
Mgr. Valter Uhrík
PaedDr. Tibor Valenta
  Zborovňa 2 Z-2 4 BcA.Diana Dobrescu
Mgr. Jitka Ignácová
PhDr. Tatiana Snitková
PhDr. Pavol Štec

© aScAgenda 2019.0.1178 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.07.2019