Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Faktúra Faktura SPP 4_1_11 s DPH 04.01.2011
Faktúra VASA 03_05_11 s DPH 03.05.2011
Faktúra Lindstrom 27_05_11 s DPH 27.05.2011
Faktúra Rossetta 25_05_11 s DPH 25.05.2011
Faktúra Hygotrend I 2622185053 25_05_11 s DPH 25.05.2011
Faktúra DVD Best 19_05_11 s DPH 19.05.2011
Faktúra Orange 23_05_11 s DPH 23.05.2011
Faktúra VSE 09_05_11 s DPH 09.05.2011
Faktúra JB 260411 16_05_11 s DPH 16.05.2011
Faktúra TEHO 13_05_11 s DPH 13.05.2011
Faktúra Balla 12_05_11 s DPH 12.05.2011
Faktúra Balla 06_05_11 s DPH 06.05.2011
Faktúra Syntex fa 11010176 11_05_11 s DPH 11.05.2011
Faktúra T Com 09_05_11 s DPH 09.05.2011
Faktúra Trixi 04_05_11 s DPH 04.05.2011
Faktúra Trixi 03_05_11 s DPH 03.05.2011
Faktúra SEFT 26_05_11 s DPH 26.05.2011
Faktúra JAKO SPORT 03_05_11 s DPH 03.05.2011
Faktúra MAAD 03_05_11 s DPH 03.05.2011
Faktúra Orange 02_05_11 s DPH 02.05.2011
zobrazené záznamy: 1-20/191