• Dňom 1.3.2021 pokračuje celá Filmová škola dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.
    Maturanti majú otvorené všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod., kde môžu vykonávať praktickú prípravu maturitných prác.
   • Štvorročné štúdium s maturitou:
    • 8635 M masmediálna tvorba
    • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih
    • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
    • 8606 M fotografický dizajn
    • 8630 M animovaná tvorba

    Trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.):
    • 8625 Q fotografia
    • 8630 Q animovaná tvorba
    • 8636 Q filmová a mediálna tvorba
    • 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií
   • Vitajte na stránkach filmovej školy

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre maturantov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania, alebo pre tých, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti fotografie a videotvorby zasa ponúkame dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Fotografický dizajn.

    Novinkou od šk. roka 2017/18 je trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • animovaná tvorba
    • grafika vizuálnych komunikácií.

                                                         Študujte na škole, ktorá vás bude baviť!


   • Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021
   • 30. 4. 2021
   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    od 3. mája 2021 pokračuje na SŠUP filmovej v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci aktualizovaného regionálneho Covid školského automatu

    • pre žiakov končiacich ročníkov (triedy IV.F a II.PMS) prezenčná forma výučby podľa rozvrhu zameraná na odborné predm
   • Dôležitý oznam k výučbe od 3.5.2021: Čítať viac
   • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021
   • 22. 4. 2021
   • Vážení rodičia,

    milí žiaci,

    v súvislosti s nástupom žiakov IV.F a II.PMS triedy na prezenčnú formu výučby od 26. apríla 2021, si Vás dovoľujeme informovať o jednotlivých pravidlách pandemických opatrení.

    1. Podmienkou vstupu plnoletého žiaka do objektu školy je preukázanie sa negatívnym výsledkom
   • Oznam pre končiace ročníky – pravidlá vstupu do školy od 26.4.2021: Čítať viac
   • Dôležitý oznam k možnosti obnovenia výučby na školách (26.4.2021)
   • 15. 4. 2021
   • Vážení rodičia a milí žiaci,

    V tomto období pokračuje Filmová škola dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu a pre maturantov sú v rámci praktickej prípravy k dispozícii všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

    Od 26. apríla bude v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci REGIONÁLNEHO COVID AUTOMATU obnovené školské vyučovanie vo všetkých školách. Aktualizovaná mapa COVID ŠKOLSKÉHO AUTOMATU platná od 26. apríla 2021 bude zverejnená 21. apríla 2021 na tejto webovej stránke. (https://www.minedu.sk/mapa-covid-skolsky-automat/).

   • Dôležitý oznam k možnosti obnovenia výučby na školách (26.4.2021): Čítať viac
   • Veľkonočné prázdniny
   • 31. 3. 2021
   • Vážení rodičia, milí žiaci,

    od 1. apríla (štvrtok) do 6. apríla 2021 (utorok) Veľkonočné prázdniny. Školské vyučovanie začína v stredu 7. apríla 2021.

    Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov!

    Riaditeľstvo SŠUPF

   • Veľkonočné prázdniny: Čítať viac
    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • Odkazy

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • info@filmovaskola.sk
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
    • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • Prihlásenie