• Snažíme sa na tejto stránke poskytovať čo najaktuálnejšie informácie. Pre viac informácií prosím prezrite si sekciu Novinky.
   • Štvorročné štúdium s maturitou:
    • 8635 M masmediálna tvorba
    • 8637 M 01 obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih
    • 8637 M 03 obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
    • 8606 M fotografický dizajn
    • 8630 M animovaná tvorba

    Trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.):
    • 8625 Q fotografia
    • 8630 Q animovaná tvorba
    • 8636 Q filmová a mediálna tvorba
    • 8639 Q grafika vizuálnych komunikácií
   • Erasmus+
    OP Vzdelávanie,
    Národné projekty
   • Vitajte na stránkach filmovej školy

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel. Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre maturantov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania, alebo pre tých, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti fotografie a videotvorby zasa ponúkame dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Fotografický dizajn.

    Novinkou od šk. roka 2017/18 je trojročné vyššie odborné štúdium s titulom diplomovaný špecialista (Dis.) v odboroch:

    • filmová a mediálna tvorba,
    • fotografia,
    • animovaná tvorba
    • grafika vizuálnych komunikácií.

                                                         Študujte na škole, ktorá vás bude baviť!

    • Fotelka - školská internetová televízia
    • Zobraziť
    • MobilFest - festival filmov natočených mobilom
    • Zobraziť
    • Súkromná základná umelecká škola
    • Zobraziť
 • Novinky

   • Spolupráca s Políciou SR na tému "omamné a psychotropné látky"
   • 17. 1. 2020
   • Ďakujeme okresnej preventistke v Košiciach, por. Ing. Emílii Glovčíkovej a policajtom, za pútavú prednášku a ukážku práce so psíkom.

    Foto: A. Bielik a M. Szalontay

   • Čítať viac
   • Character day 😀🎬
   • 8. 1. 2020
   • Milí študenti, už tento piatok "Character day" (Nofiny, rubrika: Dni Filmovej školy)

   • Čítať viac
   • Želáme Vám krásne Vianoce a šťastný Nový rok :-)
   • 20. 12. 2019
   • Vianočné logo filmovej školy: Sofia Džavoronková z I.F a víťazné PF 2020: Adam Repka a Matúš Szalontay z II.F.

   • Čítať viac
   • Filmová v rádiu Košice: Vreckové a jeho pravidlá
   • 14. 12. 2019
   • Príspevok na tému finančnej gramotnosti bol odvysielaný v rádiu Košice 10.12.2019, pričom na túto tému rozprávali aj s našimi študentmi z I.F a s učiteľkou Líviou Hirjakovou.

    Rozhovor (kliknúť na vstup. č. 2)

   • Čítať viac
 • Odkazy

   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • info@filmovaskola.sk
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
    • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • Prihlásenie