Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Kontakt

 • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
  Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
 • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com)

  Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com)

  Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com)

  Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk

  Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)

Kalendár

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Vitajte na stránkach

Súkromnej školy umeleckého priemyslu filmovej

Filmová škola v Košiciach ponúka všetkým záujemcom o audiovíziu a grafiku štúdium v štvorročných študijných odboroch: Obrazová a zvuková tvorba - kamera, zvuk, strih a Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika. Študovať môžete aj na ďalšom jedinečnom štvorročnom študijnom odbore Masmediálna tvorba! Pripravuje študentov v oblasti slovesnej zložky audiovizuálnych diel.  Absolventi môžu pôsobiť ako dramaturgovia, scenáristi a audiovizuálni pracovníci so zameraním na slovesnú zložku. Uplatnia sa pri tvorbe a výrobe audiovizuálnych diel v televízii, rozhlase, internetových médií, ale aj pri tvorbe námetov a scenárov napr. počítačových hier. Pre maturantov, ktorí sa chcú lepšie pripraviť na vysokoškolské štúdium umeleckého zamerania, alebo pre tých, ktorí chcú získať zručnosti v oblasti fotografie a videotvorby zasa ponúkame dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium v odbore Fotografický dizajn. Novinkou od šk. roka 2017/18 je

Vyššie odborné štúdium s titulom Dis. - 3 roky v odboroch:

 • Filmová a mediálna tvorba
 • Fotografia
 • Animovaná tvorba
 • Grafika vizuálnych komunikácií

 

Študujte na škole, ktorá vás bude baviť!

Aktuálne informácie z prostredia filmovej školy

           Nofiny - Školské noviny 

                

   Internetová školská TV                         

   Rádio Prestávka

Novinky