Novinky Rozvrh Suplovanie MATURANTOM Pre uchádzačov Kam po strednej (VŠ, trh práce) Kontakt Občianske združenie - 2% Ochrana osobných údajov

Zoznam tried

Názov
I.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Jana SzabóováArtD.
Učebňa I. F
II.F Rozvrh
Triedny učiteľ PhDr. Jana KolarovičováMBA
Učebňa II. F
III.F Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Klindová
Učebňa III. F
IV.F Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lívia Hirjaková
Učebňa IV. F
I.PMS Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. art.Romana Palková
II.PMS Rozvrh
Triedny učiteľ MgA.Jaroslav Kerner

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.10.2019