Úspechy a ocenenia

  • Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Celoštátne kolo

    • Dávid Šipoš

    • 1. miesto - autori do 16 rokov farebná fotografia
    • AMFO 2019 · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • 2017/2018

  • Regionálne kolo

    • Samuel Cipka

    • 1. miesto v kategórii I. – autori do 16 rokov , ČB a farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Aľona Antonenko

    • 2. miesto v kategórii I. – autori do 16 rokov , ČB a farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Karolína Hlaďová

    • 3. miesto v kategórii I. – autori do 21 rokov , farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Karina Kaľatová

    • 2. miesto v kategórii MULTIMEDIÁLNE PREZENTÁCIE
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • TOP film - hraný film "Lovec"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Tomáš Bucher

    • TOP film - animovaný film "Rybár"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • postup na krajskú súťaž - dokument "Rapotanky"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • TOP film - hraný film "Lovec"
    • REC-PLAY 2018 – prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • REC -PLAY 2018 je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
    • Tomáš Bucher

    • TOP film - animovaný film "Rybár"
    • REC-PLAY 2018 – prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • REC -PLAY 2018 je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
    • Šimon Šebo

    • postup na krajskú súťaž - dokument "Rapotanky"
    • REC-PLAY 2018 – prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • REC -PLAY 2018 je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
  • Medzinárodné kolo

    • Karina Kaľatová

    • 1. miesto v kategórii „Ľudia a kultúra“ do 20 rokov
    • 7. ročník Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy” · Medzinárodné kolo · 2017/2018
    • Odovzdanie cien 7. ročníka Poľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy a Vernisáž sa koná dňa 5.12.2017 (utorok) o 11.00 hod.
     Výstava otvorená: 5.12.2017 - 10.1.2018 v Poľsko-slovenskom dome Dušana Jurkoviča v Gorliciach, Rynek 1.
    • Karina Kaľatová

    • 1. miesto v kategórii „Ľudia a kultúra“ do 20 rokov
    • 7. ročníkuPoľsko-slovenskej fotografickej súťaže „Moje Nízke Beskydy” · Medzinárodné kolo · 2017/2018
  • Krajské kolo

    • Zdenka Bodnárová

    • 2. miesto
    • 41. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie HOROVOV ZEMPLÍN 2017 · Krajské kolo · 2017/2018
    • Zorana Vesna Gemzová

    • čestné uznanie poroty
    • 41. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie HOROVOV ZEMPLÍN 2017 · Krajské kolo · 2017/2018
   • Kontakty

    • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
    • info@filmovaskola.sk
    • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
    • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
    • 35558555
    • 2021875229
    • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
    • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
   • Prihlásenie