• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2020/2021

  • Celoštátne kolo

    • Samuel Ščerbák

    • víťaz v kategórii Animovaný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Lívia Kanócz

    • v kategórii Cena diváka - Krátky hraný film 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Dávid Csúr

    • Nominácia v kategórii Kamera 15-19 SOŠ
    • Súťaž v audiovizuálnej a multimediálnej tvorbe Zlatá klapka 2021 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Webgalavečer Zlatá klapka 2021
    • Šimon Mináč

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Sarah Hreščáková

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Roman Severín Kováč

    • II. kategória
    • "100 rokov divadla očami detí" · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Zora Demková

    • 1. miesto (plagát)
    • CINEAMA 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Dávid Šipoš

    • I. miesto v kategórii - autori do 21 rokov farebná fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Radovan Vaľuš

    • III. miesto autori do 21 rokov čiernobiela fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Diana Baňačkai

    • Čestné uznanie autori do 16 rokov farebná fotografia
    • 48. roč. celoštátna postupová súťaž amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
    • Nikola Macejová

    • 1. miesto v próze
    • 2. ročník literárnej súťaže Rozlet 2020 · Celoštátne kolo · 2020/2021
  • 2019/2020

    • Dávid Šipoš

    • 1. miesto - autori do 16 rokov farebná fotografia
    • AMFO 2019 · Celoštátne kolo · 2019/2020
  • 2017/2018

  • Regionálne kolo

    • Samuel Cipka

    • 1. miesto v kategórii I. – autori do 16 rokov , ČB a farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Aľona Antonenko

    • 2. miesto v kategórii I. – autori do 16 rokov , ČB a farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Karolína Hlaďová

    • 3. miesto v kategórii I. – autori do 21 rokov , farebná fotografia
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Karina Kaľatová

    • 2. miesto v kategórii MULTIMEDIÁLNE PREZENTÁCIE
    • AMFO 2018 - 46 . ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • TOP film - hraný film "Lovec"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Tomáš Bucher

    • TOP film - animovaný film "Rybár"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • postup na krajskú súťaž - dokument "Rapotanky"
    • REC -PLAY 2018 prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • Šimon Šebo

    • TOP film - hraný film "Lovec"
    • REC-PLAY 2018 – prehliadka videotvorby mladých · Regionálne kolo · 2017/2018
    • REC -PLAY 2018 je regionálnou postupovou prehliadkou amatérskej filmovej tvorby, ktorá vyhľadáva talentovaných tvorcov, rozvíja ich kreativitu a zároveň dáva možnosť prezentácie a konfrontácie všetkým záujemcom, ktorí tvoria v tejto oblasti záujmovo-umeleckej činnosti.
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie