Organizácia šk. roka

  • 2019/2020

  • Vyučovanie:

   Vyučovanie v 1. polroku začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok)

   Vyučovanie v 2. polroku 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok)

    

   Školské prázdniny 2019/2020:

    

   Jesenné prázdniny: 30. október – 31. október 2019. Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).

    

   Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020. Vyučovanie sa začína 8. januára 2020 (streda).

    

   Polročné prázdniny 3. februára 2020 (pondelok). Vyučovanie sa začína 4. februára 2020 (utorok).

    

   Jarné prázdniny sú v čase 2. - 6. marca 2020 . Vyučovanie sa začína 9. marca 2020 (pondelok). 

    

   Veľkonočné prázdniny sa začínajú 9. apríla 2020 a končia sa 14. apríla 2020 (utorok). Vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda). 

    

   Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2020 a končia 31. augusta 2020. Vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).

    

   Vydávanie výpisov/vysvedčení:

   31.01.2020 – piatok - polročné (výpis známok)
   30.06.2020 – utorok – koncoročné vysvedčenia

    

   Termíny zasadnutí združenia rodičov (triedne aktívy):

   18. septembra 2019 plenárne zasadnutie a triedne schôdze o 16.00 hod.

    

   Maturitné skúšky:

   • 17. marca 2020 (utorok) EČ a PFIČ slovenský jazyk a literatúra
   • 18. marca 2020 (streda)EČ a PFIČ anglický jazyk
   • 25. mája 2020 do 28. mája 2020ústna forma IČ MS (slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, praktická časť odbornej zložky, teoretická časť odbornej zložky).

   Náhradný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 31. marec – 3. apríl 2020.

   Opravný termín EČ a PFIČ maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2020.

   .

    

   Talentové skúšky (prijímacie konanie) pre denné 4-ročné štúdium: plánovaný od 17. marca 2020 do 19. marca 2020

    
   Plánovaný lyžiarsky kurz: 9.12. - 13.12.2019 (pondelok - piatok)
    
   Plánované riaditeľské voľná:
    
   Termíny zasadnutí pedagogických rád:
   28.08.2019 (streda) úvodná PR
   19.11.2019 (utorok) hodnotiaca porada štvrťročná
   28.01.2020 (utorok) klasifikačná porada za I. polrok
   21.04.2020 (utorok) hodnotiaca porada trištvrťročná
   05.05.2020 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 4. ročníka a 2. ročníka pomat. štúdia
   23.06.2020 (utorok) klasifikačná porada za II. polrok - žiakov 1. až 3. ročníka a 1. ročníka pomat. štúdia
   30.06.2020 (utorok) vyhodnocovacia pedag. rada
    
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie