• Dôležitý oznam k otváraniu škôl od 1.3.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu,

      aj naďalej (dňom 1.3.2021) pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Maturanti majú otvorené všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne denne od 9,00 hod. do 15,30 hod., kde môžu vykonávať praktickú prípravu maturitných prác.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní a nesmie pochádzať z čierneho okresu podľa platného COVID automatu.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                              

                                                                    Riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam o možnosti návratu od 8.2.2021

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      rezort školstva informoval o možnosti návratu do škôl pre žiakov končiacich ročníkov. 

      Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu, po  uskutočnení prieskumu medzi maturantami, sme rozhodli o pokračovaní vyučovania dištančnou formou.

      Od 8. februára 2021 tak pokračuje celá Filmová škola  dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu.

      Pre maturantov však otvárame všetky ateliéry školy, televízne aj rozhlasové štúdio, či strižne od 9.2.2021 denne od 9,00 hod. do 15,30 hod.

      Pracovisko je potrebné rezervovať si deň vopred prostredníctvom školského rezervačného systému https://rezervacie.filmovaskola.sk/, aby sme mohli zabezpečiť všetky epidemiologické opatrenia. (max. 5 žiakov v skupine, dezinfekcia, supervízia).

      Každý žiak, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, ktorý sa nachádza na pôde školy, musí mať negatívny PCR alebo antigénový test, podľa nariadení MŠVVaŠ SR starý najviac 7 dní.

      O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov, vydržte, veríme, že už to nebude dlho trvať.

      Prajeme vám veľa síl, držme si navzájom palce. Ďakujeme.

                                                      

                                                                    Riaditeľka školy

     • Dôležitý oznam - návrat do škôl 11.1.2021 (dištančne)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      rezort školstva dňa 4.1.2021 informoval o predbežnom pláne návratu do škôl. Samozrejme, všetko bude závisieť od aktuálnej pandemickej situácie. Presné informácie si môžete prečítať tu https://www.minedu.sk/minister-skolstva-b-groehling-mame-plan-na-navrat-deti-do-skol-ten-vsak-zavisi-od-aktualnej-situacie/

      Od 11. januára 2021 pokračujeme dištančným spôsobom výučby podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                           Riaditeľka školy

       

      Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

      Stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

      Po ukončení lockdownu od 25. januára

      Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.

      Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

       

     • "Návrat do škôl 2021"_Dotazníkový e-prieskum

     • Vážení zákonní zástupcovia, milí žiaci,

      na príkaz  Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR Vám bol prostr. EduPage vypublikovaný "Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov na prezenčné vyučovanie". Prosíme Vás o jeho o vyplnenie.

      V prípade, že nemáte rodičovské konto, prikladáme formulár dotazníka, ktorý vyplníte a vložíte cez edupage žiaka alebo poslete na info@filmovaskola.sk

      Dotaznik_pre_SS_prieskum_navratu_do_skoly_v_januari.docx

      Za pomoc ďakujeme a želáme krásne a najmä zdravé vianočné sviatky.

     • Zmeny v termínoch školských prázdnin

     • V zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 11.12.2020 sa menia termíny prázdnin nasledovne:

      1. Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých stredných školách v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.
      2. Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2021 (pondelok).
     • Dôležitý oznam! (4.12.2020)

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v zmysle dnešného mimoriadneho rokovania vlády SR (4.12.2020) a vyhlásenia ministra školstva B. Gröhlinga, dôjde od pondelka a v ďalších dňoch k otváraniu niektorých škôl, ktoré sa zapojili do pilotného testovania.

      Naša škola sa do pilotného projektu nedostala, a tak naďalej pokračuje v rozbehnutom dištančnom (online) vzdelávaní podľa rozvrhu. O ďalších podmienkach, resp. vydaných rozhodnutiach vás budeme včas informovať.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

                                                          

      PhDr. Jarmila Uhríková

      Riaditeľka školy

     • Súťaž o školský výlet do Štrasburgu

     • Milí študenti,

      v tomto školskom roku vyhlasujeme súťaž tried o výlet do Štrasburgu s návštevou sídla Európskeho parlamentu. Kto môže vyhrať? Vyhrá trieda, ktorá bude mať najlepšiu dochádzku v tomto školskom roku. Na výlet nemôžu ísť žiaci s neospravedlnenými hodinami a udelenými výchovnými opatreniami.

      Všetkým držíme prsty :-)

      Vedenie a pedagogický zbor Filmovej školy

       

    • MIMORIADNY OZNAM: Prijaté opatrenia v SŠ od 12.10.2020
     • MIMORIADNY OZNAM: Prijaté opatrenia v SŠ od 12.10.2020

     • Vážení rodičia a milí žiaci,

      v zmysle dnešného vyhlásenia ministra školstva o prerušení vzdelávania na SŠ prechádzame od 12.10.2020 (pondelok) až do odvolania na dištančné vzdelávanie. V priebehu pondelka a utorka pripravíme technické zabezpečenie pre online vyučovanie, ktoré začne podľa nového rozvrhu v stredu od 9 hodiny a potrvá denne do 13, 30 hodiny (počas pracovného týždňa).

      Sústredíme sa v ňom hlavne na teoretické všeobecno-vzdelávacie a odborné predmety, vrátane maturitných predmetov.

      Vyučovanie bude prebiehať tak, že žiak sa prihlási pomocou hesla do virtuálnej triedy, kde uvidí svoju vyučujúcu učiteľku. My rovnako budeme vidieť, že žiak je prihlásený. Pedagóg bude viesť klasicky hodinu, žiak sa bude môcť zapájať a bude aj hodnotený.

      Každý žiak musí mať teda počítač s kamerou a mikrofónom s pripojením na internet. Poprosíme rodičov a žiakov, ktorí takúto možnosť nemajú, aby nám to oznámili mailom na info@filmovaskola.sk

      Ďalšie informácie vám zašleme v pondelok.

      Myslíme na vás, na našich žiakov a dúfame, že všetci zostaneme zdraví. Prajeme vám veľa síl, spoločne to zvládneme.

       

                                                          Riaditeľka školy

    • Vráť mestu kyslík!
     • Vráť mestu kyslík!

     • Dnes sme motivovali mladých umelcov k pozitívnejšiemu vzťahu ku životnému prostrediu a k svojmu vlastnému zdraviu prostredníctvom akcie "Vráť mestu kyslík!"

      Žiaci sa zúčastnili prednášky s pneumológom (MUDr. Pavol Pobeha) na témy:

      • Priaznivé účinky životného prostredia na pľúca
      • Fajčenie v mladom veku
      • Čo najviac škodí pľúcam

      Samozrejme hovorili sme aj o aktuálnom COVID-e. Po prednáške žiaci pomohli a vyčistili parčík pri škole od odpadkov. Ďakujeme, že meníme svet :-)

      foto: Peter Kolačkovský (I.VOS)

    • Úspechy žiakov vo fotografickej súťaži AMFO 2020
     • Úspechy žiakov vo fotografickej súťaži AMFO 2020

     • Srdečne blahoželáme oceneným žiakom v celoštátnom postupovom kole fotografickej súťaže AMFO 2020.

      • Dávidovi Šipošovi (z III.F) za I. miesto v kategórii - autori do 21 rokov farebná fotografia (Stanica, Tunel),
      • Radovanovi Vaľušovi (z III.F) za III. miesto v kategórii - autori do 21 rokov čiernobiela fotografia (Výdych)
      • Diane Baňačkai (z II.F)za čestné uznanie v kategórii - autori do 16 rokov farebná fotografia (Imaginárny kamarát).
    • Ocenenia za prózu v celoslovenskej literárnej súťaži Rozlet
     • Ocenenia za prózu v celoslovenskej literárnej súťaži Rozlet

     • Nika Macejová z II.F dňa 22.9.2020 v priestoroch Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej v Trnave, slávnostne prevzala dve krásne ocenenia za prózu v 2. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže Rozlet 2020. Blahoželáme!

      Foto: Daniel Astrab

  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie