VO, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva TEHO 15_06_11 s DPH 19.07.2011
Objednávka Objednavka 7 OPV 2011 s DPH 07.02.2011
Objednávka Objednavka 10 OPV 2011 s DPH 24.01.2011
Objednávka objednavka 9 OPv 2011 s DPH 10.03.2011
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 19.07.2011
Objednávka Objednavka 8 OPV 2011 s DPH 16.02.2011
Objednávka Objednavka 6 OPV 011 s DPH 26.01.2011
Objednávka Objednavka 5 OPV 2011 s DPH 19.01.2011
Objednávka Objednavka 4 OPV 2011 s DPH 18.01.2011
Objednávka objednavka 3 OPV 2011 s DPH 11.02.2011
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 23.06.2011
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
Faktúra 2015 v tabuľke vtabuľke s DPH v tabuľke 31.12.2015 v tabuľke Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy v tabuľke
Faktúra 2016 v tabuľke vtabuľke s DPH v tabuľke 31.12.2016 v tabuľke Súkromná stredná umelecká škola filmová PhDr. Jarmila Uhríková riaditeľka školy v tabuľke
Faktúra 26898 Učebné pomôcky 2 109.19 s DPH 1/2014 17.02.2014 AF Marcotec GmbH Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/72
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie