VO, zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva TEHO 15_06_11 s DPH 19.07.2011
Objednávka Objednavka 10 OPV 2011 s DPH 24.01.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 8.8.2017 maľovanie fasády školy s DPH 1822017 8 08.08.2017 Asesor s. r. o.
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2.8.2017 rekonštrukcia strechy s DPH 1802017 8 02.08.2017 Róbert Pohl
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 19.07.2011
Zmluva 1/2012 školský bufet 0,00 s DPH 12.03.2012 Alnex, s.r.o
Zmluva 1/2012 školský bufet 0,00 s DPH 12.03.2012 Alnex, s.r.o
Zmluva 1/2012 školský bufet 0,00 s DPH 12.03.2012 Alnex, s.r.o
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 2.11.2017 kamera učebné pomôcky s DPH 2432017 10 02.11.2017 Auvid production s.r.o.
Objednávka objednavka 9 OPv 2011 s DPH 10.03.2011
Objednávka Objednavka 7 OPV 2011 s DPH 07.02.2011
Objednávka Objednavka 6 OPV 011 s DPH 26.01.2011
Objednávka Objednavka 5 OPV 2011 s DPH 19.01.2011
Zmluva VVS 23_06_11 s DPH 23.06.2011
Objednávka objednavka 3 OPV 2011 s DPH 11.02.2011
Objednávka Objednavka 8 OPV 2011 s DPH 16.02.2011
Objednávka Objednavka 4 OPV 2011 s DPH 18.01.2011
Zmluva 2013 oprava, rekonštrukcia, údržba 14 800.00 bez DPH 02.04.2013 Drevostavba SSUŠ filmová, Petzvalova 2, Košice
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 005/2014/VO/OPV-2 Dodanie "Občerstvenia" 833,33 bez DPH 13.03.2014 27.03.2014 priebežne od apríla 2014 do 31. októbra 2014 (7x) Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
Faktúra 2014002 Výroba a montáž pultu 1 000.00 bez DPH 14/2014 07.10.2014 Jozef Janočko Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | >> zobrazené záznamy: 1-20/72
  • Kontakty

   • Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice
   • info@filmovaskola.sk
   • Riaditeľka školy: PhDr. Jarmila Uhríková (+421 905 819 348, jarmila.uhrikova@gmail.com) Zástupkyňa riaditeľky: Ing. Lívia Hirjaková (+421 907 575 980, hirjakova@gmail.com) Zástupca pre umeleckú prax: Mgr. Valter Uhrík (+421 905 902 826; wuhrik@gmail.com) Sekretariát: Ing. Emília Romanová (+421 55 685 77 48), info@filmovaskola.sk Zborovňa - učitelia (+421 918 729 262)
   • Petzvalova 2, 040 11 Košice - Západ
   • 35558555
   • 2021875229
   • www.filmovaskola.sk www.filmovaskola.edupage.org
   • SK47 0200 0000 0018 2824 6953
  • Prihlásenie